Home ศูนย์ดาวน์โหลด หนังสือสั่งการ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ/คำสั่ง

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

หนังสือที่ นม 0019/ว6093 เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 (แจ้งผลการโอนเงิน ครั้งที่ 8 และมาตรการและแผนฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง)  ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558 หนังสือที่ นม0019/ว4990 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558

ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผุ้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 หนังสือที่ นม0019/ว5929 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ หนังสือที่ นม0019/ว5930 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558

หนังสือ ที่ นม0019/ว5909 เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ลงวันที่ 23 กันยายน 2558

อ้างถึง หนังสือ ที่ นม 0019/ว 5773 เรื่อง มหกรรมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ตามรอยเท้าพ่อฯ ลว. 18 กันยายน 2558 (กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ขอให้อำเภอดำเนินการให้แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันที่  26, 27 ก.ย.58 ได้ลงทะเบียนแล้วถือมาส่งให้จังหวัดในวันที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย)

เรื่อง หนังสือ"พระเมตตาแม่ปกฟ้า ห่มดิน ครบรอบ 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน" หนังสือที่ นม0019/ว4823 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558

หนังสือที่ นม 0019/ว5824 เรื่องภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ของหน่วยงานถูกโจมตีโดยกลุ่มแฮกเกอร์ (Hacker)  ลงวันที่ 21 กันยายน 2558

เรื่อง มหกรรมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ตามรอยเท้าพ่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หนังสือที่ นม0019/ว4821 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558

เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 9/2558 หนังสือที่ นม0019/ว4818 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558

เรื่อง มหกรรมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ตามรอยเท้าพ่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หนังสือที่ นม0019/ว5773 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558

ด่วนที่สุด หนังสือ ที่ นม ๐๐๑๙/ว ๖๔๔  การจัดทำแผนงานการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม  ปี ๒๕๖๐ (๗ อำเภอ ได้แก่  ปักธงชัย  คง ห้วยแถลง  ลำทะเมนชัย  สีดา  บัวลาย  ประทาย)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นม0019/ว643 เรื่องการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม (Thai Silk Village) ของจังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ 16 กันยายน 2558

ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญประชุม หนังสือที่ นม 0019/ว5719 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นม0019/ว5718 เรื่องตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2557-2558  ลงวันที่ 16 กันยายน 2558

หนังสือที่ นม 0019/ว5700 เรื่องส่งเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558  ลงวันที่ 15 กันยายน 2558

เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่3  หนังสือที่ นม0019/ว5717 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยุ่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ หนังสือที่ นม0019/ว5715 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558

ด่วนที่สุด เรื่อง การฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมุ่บ้านและชุมชนเมืองหลักสูตร"สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" หนังสือที่ นม0019/ว5754  ลงวันที่ 17 กันยายน 2558

เรียน  นายอำเภอชุมพวง,โนนแดง,ด่านขุนทด,แก้งสนามนาง,ขามทะเลสอ,จักราช,สูงเนิน,บัวใหญ่,โนนไทย,โชคชัย,เมืองยาง, และอำเภอสีดา

(ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ)

ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการฝึกอบรมระบบปฏิบัติการโปรแกรมบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หนังสือที่ นม0019/ว5716 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 137
ลิขสิทธิ์ © 2015 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย