Home
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
พจ. ให้กำลังใจผู้ประกอบการไหม PDF พิมพ์ อีเมล

นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา  พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา  เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้มาตรฐาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมบ้านคึมมะอุ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

 

 
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ PDF พิมพ์ อีเมล

นางจุลี  บุญวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้รับอมอบหมายจากพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นำคณะกรรมการศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการ "พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ เพื่อศึกษาดูงาน" ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2558

 

 
ติดตาม-ตรวจสอบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 นางเต็มเดือน คงสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตาม-ตรวจสอบผลการดำเนินงานการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลจปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 ที่ อำเภอลำทะเมนชัย

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหมจากหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมของจังหวัดนครราชสีมา ตาม "โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้มาตรฐาน" ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม บ้านคึมมะอุ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย ซึ่งพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นางอัจฉรา  เคียงวิมลรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 
ติดตาม-ตรวจสอบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลจปฐ. PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 นางเต็มเดือน คงสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตาม-ตรวจสอบผลการดำเนินงานการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลจปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 ที่ อำเภอเมืองยาง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 160
ลิขสิทธิ์ © 2015 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย